Information kring diagnoser, kriser och besvär

På 1177.se kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Diagnoser och besvär på 1177.se

Psykisk funktionsnedsättning

Har du funktionsnedsättning som beror på psykiatrisk diagnos? Då kanske du tycker det är svårt att få vardagen att fungera? Då kan du söka insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om Stöd och Service (LSS).

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Stöd och service enligt LSS

Mer information

karlskrona.se/funktionsnedsattning