Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion och medför psykiska, sociala och fysiska symptom. Det innebär att man på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå sin omgivning. Vid misstanke om demens bör du snarast kontakta vården för att få en demensutredning.

Vilket stöd kan jag få?

Du kan alltid vända dig till demenssjuksköterskorna. De hjälper till med råd och vägledning och ger stöd till närstående både enskilt och i grupp. Du kan få hembesök av demenssköterskorna för att se vad just du kan behöva få hjälp med. Du når dem via kommunens växel 0455-30 30 00.

Det finns flera typer av boenden eller avlastning för dig och dina anhöriga. Till exempel korttidsboende, omvårdnadsboende, hemtjänst eller dagverksamhet.


Läs mer om boendeformer för äldre

Läs mer om dagverksamheten

Läs mer om anhörigstöd

Läs mer om stöd i hemmet