Händer på en nygift kvinna och man med sina ringar på och en vit lite sommarblomma på ovansidan av kvinnans hand

På grund av skärpta åtgärder för minskad smittspridning kan vigsel inte erbjudas i Rådhusets lokaler för tillfället. Vigsel kan endast ske utomhus.

Vigseln utförs av Karlskrona kommuns vigselförrättare som har utsetts av länsstyrelsen. Ni väljer själva om ni vill gifta er på en vardag eller en helg. Vigsel i rådhuset är kostnadsfri. Ni kan också välja att gifta er på annan plats i Karlskrona kommun. Ceremonin tar ungefär fem till tio minuter.

Allt runt vigseln som gäster, kläder, fotografering, musik och blommor sköter ni själva.

För att minska risken för smittspridning under pandemin ber vi dig att inte ta med gäster till ceremonin.

Så här gör ni som vill gifta er borgerligt

Ansök om hindersprövning

Innan vigseln ska hindersprövning utfärdas av Skatteverket. Kontakta Skatteverket i god tid. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar skickar ni till Karlskrona kommun. De måste ha kommit in till kommunen senast en vecka före datum för vigseln.

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Kommunen underrättar Skatteverket när vigseln är genomförd. Eventuellt namnbyte görs också via Skatteverket.

Boka vigsel

Använd vår bokningstjänst nedan för att boka tid och plats. Du kan välja en tid för vigsel måndag till fredag mellan klockan 11.00 och 18.00. Eller lördag och söndag mellan klockan 12.00 och 16.00. Vi vill ha er bokning minst två veckor innan vigseldatum för att om möjligt kunna tillgodose era önskemål.

I bokningen fyller du i plats för vigseln, om ni önskar lång eller kort vigselakt och om ni har några övriga önskemål. Ni behöver också uppge namn och personnummer för vigselparet och eventuella egna vittnen. Två vittnen måste vara med på vigseln för att den ska vara giltig. Vittnena måste ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Ni kan välja att använda kommunala vittnen. Då tillkommer en kostnad om 150 kronor per vittne.

Så snart bokningsförfrågan kommit in och tid och plats stämts av med vigselförrättaren så får ni besked via e-post om datum och tid för vigsel. Tänk på att er bokning är preliminär tills ni fått beskedet.

Kostnader

Att viga sig i Rådhuset är gratis. Väljer ni att vigas på annan plats tillkommer en resekostnad på 18,50 kronor per mil från Rådhuset. Kostnaden betalas in på kommunens bankgiro innan vigseln, mer information får du när du bokar tid.

Vill ni använda kommunala vittnen tillkommer en kostnad om 150 kronor per vittne för detta.

Vid behov av tolkservice på annat språk skickas en faktura i efterhand. 

Det kostar ingenting att använda dövtolk. 

Byta efternamn

Vill ni byta till ett gemensamt efternamn i samband med vigseln? Då behöver ni skicka ni en anmälan till Skatteverket. Det är bara den som ska byta namn som behöver göra en anmälan.

Mer information

 • Vigselförrättare

  Gunilla Ekelöf (L), kommunfullmäktiges ordförande

  Roland Andreasson (S), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige

  Peter Glimvall (M), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

  Sophia Ahlin (M), ledamot i kommunfullmäktige

  Elina Gustafsson (S), ledamot i kommunfullmäktige

  Christopher Larsson (SD), ledamot i kommunfullmäktige

  Annica Blomstrand (S), ledamot i kommunfullmäktige

  Pia Holgersson, enhetschef näringslivsenheten

  Maria Persson (C), ordförande Moderbolaget

   

 • Kommunens officiella vigselrum i Rådhuset

  På grund av skärpta åtgärder för minskad smittspridning kan vigsel inte erbjudas i Rådhusets lokaler för tillfället.

  Vigsel kan endast ske utomhus.

  Kommunen har ett officiellt vigselrum i Rådhuset på Stortorget i Karlskrona. Det rymmer max 20 personer och får användas kostnadsfritt för vigsel.

  På grund av säkerhetsföreskrifterna i Rådhuset behöver vigselpar, vittnen och gäster visa legitimation, lämna sina person- och adressuppgifter och därefter gå igenom säkerhetskontrollen.

  I vigselrummet finns högtalare där man kan koppla in sin smartphone eller surfplatta om man vill spela musik. Det finns också en vanlig CD-spelare.

 • Vigseltexter på olika språk

  Här hittar du vigseltexter på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

  Svenska, ordinarie version

  Ni vill ingå äktenskap med varandra.

  Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

  Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

  Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra frågar jag

  Vill du NN ta denna/denne NN till din make/maka att älska honom/henne i nöd och lust?

  Svar: Ja

  Vill du NN ta denna/denne NN till din make/maka att älska honom/henne i nöd och lust.

  Svar: Ja
  Paret kan växla ringar

  Jag förklarar er nu för äkta makar.

  När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. 

  Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

  Svenska/engelska

  Ni vill ingå äktenskap med varandra. 
  You wish to enter into marriage with each other.

  Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. 
  Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other.

  Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.
  As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.

  Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra frågar jag 
  Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

  Vill du NN
  ta denna/denne NN till din man/hustru att älska honom/henne i nöd och lust?
  Do you NN
  take this man/woman NN to be your husband/wife, and to love him/her for better and for worse?

  Svar: Ja
  Answer: I do

  Vill du NN
  ta denna/denne NN till din make/maka att älska honom/henne i nöd och lust.
  Do you NN take this man/woman NN to be your husband/wife, and to love him/her for better and for worse?

  Svar: Ja
  Answer: I do

  Paret kan växla ringar
  The couple can exchange rings

  Jag förklarar er nu för äkta makar.
  I now declare you lawfully married.

  När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. 
  Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.
  When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here.
  I wish you happiness and prosperity in your marriage.

  Engelska

  You wish to enter into marriage with each other.

  Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other.

  As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.
  Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

  Do you NN 
  take this man/woman NN to be your husband/wife, and to love him/her for better and for worse?
  (Answer: I do.)

  Do you NN
  take this man/woman NN to be your husband/wife, and to love him/her for better and for worse?
  (Answer: I do.)

  (The couple can exchange rings.)

  I now declare you lawfully married.

  When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here.
  I wish you happiness and prosperity in your marriage.

  Tyska

  Sie möchten miteinander die Ehe schlißen.

  Eine Ehe baut auf Liebe und Vertrauen. Mit der Eheschließung versprechen Sie, einander zu respektieren und sich gegenseitig zu stützen.

  Als Ehepaar sind Sie zwei selbständige Individuen, die Kraft aus ihrer Gemeinschaft schöpfen können.

  Da Sie erklärt haben, miteinander denBund der Ehe eingehen zu wollen, frage ich

  Wollen Sie NN 
  die hier anwesende NN zu Ihrer rechtmäßigen Ehefrau nehmen, sie lieben, sowohl in guten wie in schlechten Zeiten?

  Antwort: Ja

  Wollen sie NN den hier Anwesenden NN zu Ihrem rechtmäßigen Ehemann nehmen, ihn lieben, sowohl in guten wie in schlechten Zeiten?

  Antwort: Ja

  Das Paar darf jetzt die Ringe tauschen

  Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau.

  Wenn Sie nun ins gemeinsame Leben hinaus treten und ihr täglich Brot teilen, dann erinnern Sie sich stets Ihres Willens zur Gemeinsamkeit, der Liebe zueinander und der gegenseitigen Achtung, die Sie in diesem Moment empfinden und die Sie hierher führte.
  Ich Wünsche Ihnen nun für Ihre Ehe Glück und Wohlergehen.

  Franska

  Vous voulez vous engager l’un envers l’autre par le mariage.

  Le mariage se fonde sur l’amour et la confiance. En vous liant par le mariage, vous vous promettez mutuellement respect et soutien.

  En qualité d’époux et d’épouse, vous êtes tous deux des êtres libres à qui il est donné de puiser dans la force de votre union.

  Puisque vous avez déclaré vouloir vous marier,

  Je demande á vous, NN: voulez-vous prendre pour épouse NN. Ici présente, pour l’aimer dans le bonheur et dans les épreuves?

  Réponse: Oui

  Je demande á vous, NN, voulez-vous prendre pour époux NN, ici présent, pour l’aimer dans le bonheur et dans les épreuves?

  Réponse: Oui.

  Les futurs mariés peuvent procéder à l’échange des alliances.

  Je vous déclare à présent unis par les liens du mariage.

  Puissiez-vous toujours, en retrouvant le quotidien dans votre nouvelle vie de mariés, vous souvenir de cette volonté d’union, de cet amour mutuel et de cette estime l’un pour l’autre que vous avez ressentis en cet instant et qui vous ont conduits ici.

  Tous mes voeux de bonheur et de prospérité dans votre vie commune.

  Spanska

  Ustedes desean contraer matrimonio.

  El matrimonio se basa en el amor y la confianza.
  En el momento en que ustedes contraen matrimonio prometen respetarse y apoyarse el uno al otro.

  Como esposos siguen siendo individuos independientes, pero la convivencia en matrimonio les proporciona fuerza en la vida.
   
  Ustedes han expresado su deseo de contraer matrimonio. Por esa razon les pregunto:

  Quieres tu NN
  Tomar a NN 
  Como tu esposa para amarla  en las buenas y en las malas?

  Respuesta: si

  Quieres tu NN
  Tomar a NN
  Como tu esposo para amarlo  en las buenas y en las malas?

  Respuesta: si

  Los esposos pueden ponerse los anillos.

  En este momento los declaro marido y mujer.

  Recuerden en todo momento de su vida diaria el deseo de estar juntos, el amor y respeto que sintieron durante esta ceremonia de casamiento, y tambien el amor y respeto que se tienen y que los hizo venir a este recinto.

  Dejenme ahora desearles felicidad y prosperidad en su matrimonio.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Boka borgerlig vigsel