Välkomnande - Delaktighet – Lustfyllt lärande

Sunnanängs förskola ligger mitt i mångkulturella Kungsmarken. Förskolan består av två avdelningar, Violen, 1-3 år samt Blåklockan, 3-5 år. På förskolan går ca 35 barn. I Sunnadals förskoleområde ser vi olikheter som en tillgång och en rikedom, men mest ser vi likheter.

Kontakt Rektor Sunnanängs förskola

Madelene Finnman

Sunnadalsvägen 3

371 44 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar 

Blåklockan: 0455-30 37 64
Violen: 0455-30 36 65