TF_Sandupptagare.jpg

Sandupptagning 2019


Här hittar du information om sandupptagningen för våren 2019.

Karlskrona kommun sopar upp sand mellan vecka 12 och 23 i områdena nedan, med reservation för ändrade väderförhållanden. Respektera eventuella tillfälliga parkeringsförbud som sätts upp för att underlätta arbetet.

Gator, vägar samt cykelvägar inom bostadsområden  

Vecka 12-15: Trossö, Björkholmen, Ekholmen, Saltö

Vecka 17-18: Verkö, Knösö, Ringö

Vecka 18-19: Lyckeby

Vecka 19-20: Spandelstorp, Västra Gärde, Hässlegården, Bastasjö

Vecka 20-21: Torskors, Backabo

Vecka 21-22: Mariedal, Ekeberg, Björkhaga, Lilla Ekeberg, Lindesnäs

Vecka 22-23: Bergåsa, Galgamarken, Hästö, Annebo

Vecka 22-23: Långö, Pantarholmen

Observera att sandupptagning i Jämjö, Nättraby och Rödeby sköts av vägföreningar och inte av kommunen. För de större vägarna ansvarar Trafikverket.

Bussgator, större trafikleder och övergripande cykelvägar

Sandupptagning pågår under vecka 13-16.