Sandupptagning 2020

Karlskrona kommun sopar upp sand mellan vecka 18 och 22 i områdena nedan. Respektera eventuella tillfälliga parkeringsförbud som sätts upp för att underlätta arbetet.

Här hittar du information om sandupptagningen för våren 2020.


Gator, vägar samt cykelvägar inom bostadsområden:
  

Vecka 18-20: Trossö, Björkholmen, Ekholmen, Saltö

Vecka 19: Långö, Pantarholmen

Vecka 19: Bergåsa, Galgamarken, Hästö, Annebo

Vecka 19-20: Mariedal, Ekeberg, Björkhaga, Lilla Ekeberg, Lindesnäs

Vecka 19-20: Torskors, Backabo

Vecka 20-21: Lyckeby,

Vecka 20-21: Bastasjö, Hässlegården, Västra Gärde, Spandelstorp

Vecka 21-22: Verkö, Knösö, Ringö

Observera att sandupptagning i Jämjö, Nättraby och Rödeby sköts av vägföreningar och inte av kommunen. För de större vägarna ansvarar Trafikverket.

Bussgator, större trafikleder och övergripande cykelvägar:

Sandupptagning pågår under vecka 18-22.

Med reservation för att ändringar eller omprioriteringar kan behöva göras på grund av ändrade väderförhållanden eller rådande omständigheter i samhället.