På förskolan får varje barn – utifrån sina förutsättningar – leka, lära och utvecklas i utforskande och meningsfulla sammanhang. Vi ger barnen stort inflytande genom att vara genuint intresserade och uppmärksamma på det barnen uttrycker i ord och handling. Vi tar tillvara på varje barns kunskap och deras nyfikenhet att vilja utforska världen. 

Vår förskola ligger i Spandelstorp cirka en mil från Karlskrona centrum och finns i ett naturnära område.  

Vi är en förskola med ca 100 barn fördelat på fem avdelningar. Hela förskolan lägger stor vikt vid utomhusvistelse.  Naturavdelningen Lillskogen har gått ett steg längre och är en profilerad uteavdelning som bedriver hela sin verksamhet i närområdet. I skogens förråd finns det ständigt nya utmaningar som ger barnen mycket rörelseglädje. Från sol till regn och rusk - vi är ute i alla väder med rätt kläder! Förutom skogens alla skatter har förskolan en stor, underbar och variationsrik gård. Här kan barnen utforska, samspela, lära och leka i de olika miljöerna.  

Vi har en specialpedagog som är kopplad till förskolan för att pedagogerna ska ha möjligheter att möta alla barn på bästa sätt. Vi har även tillgång till andra kompetenser i det Östra skolområdet såsom förste förskollärare som stöttar i uppbyggnaden av våra lärmiljöer, samt IKT-pedagog som utbildar pedagogerna för att vi ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. 

Vi har ett eget kök på förskolan där kocken lagar all mat till oss. Vi får en varierad och näringsrik kost och hela förskolan arbetar utefter tanken "Grunda Sunda Vanor" där vi bland annat minimerar sockerintaget under hela dagen. 

Kontakt

Rektor Sagolundens förskola

Eva Axelsson

Spandelstorpsvägen 3

371 53

Kontakt förskolans avdelningar

Solägget 0455-30 38 28
Hattstugan 0455-30 33 70
Lillskogen 0455 - 30 38 30
Snickeboa 0455- 30 33 72
Lilla Björn 0455 - 30 38 29