Fem avdelningar

På Sagolunden finns det fem olika avdelningar. Naturavdelning Lillskogen med barn 1-5 år, Hattstugan och Lilla björn med barn 1-3 år och Solägget och Snickeboa med barn 3-5 år.

Utomhuspedagogik

Hela Sagolunden lägger stor vikt vid utomhusvistelse, oavsett väder. Naturavdelningen Lillskogen har gått ett steg längre och bedriver hela sin verksamhet i vårt närområde. Vi utforskar miljön, samlar pinnar och stenar som gör att vi där får in naturens egna matematik. Det finns ständigt nya utmaningar i skogens förråd vilket ger barnen mycket rörelseglädje.

Från sol till regn och rusk - vi är ute i alla väder med rätt kläder!

Tid för lek

Leken är viktig på Sagolundens förskola. Barn föds med entusiasm, fantasi, lek och upptäckarlust. Det är i leken en stor del av hjärnans olika delar utvecklas. På Sagolundens alla avdelningar ger vi barnen mycket tid för lek.

Dokumentation och föräldrainflytande

Att arbeta med observation, dokumentation och reflektion är något som vi hela tiden försöker utveckla på förskolan. Den gör barnens och vår verksamhet synlig. Med hjälp av dokumentationer ger vi också föräldrarna chansen att bättre kunna vara med och reflektera och tänka över vad deras barn gör.

Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och föräldrarna uppmuntras till att delta i och påverka verksamheten. Föräldrarna bjuds in till olika träffar för att få del av verksamheten, till exempel föräldrarmöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.

Egen kock

På Sagolunden har vi en egen kock som lagar all maten till oss. Vi får en varierad och näringsrik kost och hela förskolan arbetar utefter tanken "Grunda Sunda Vanor" där vi bland annat minimerar sockerintaget under hela dagen.

Specialpedagog

Det finns en specialpedagog på förskolan som jobbar med personalens uppdrag utifrån olika funderingar. Tillsammans skapas goda förutsättningar för lärande och utveckling i förskolan.

Kontakt

Rektor Sagolundens förskola

Eva Axelsson

Spandelstorpsvägen 3

371 53

Kontakt förskolans avdelningar

Solägget 0455-30 38 28
Hattstugan 0455-30 33 70
Lillskogen 0455 - 30 38 30
Snickeboa 0455- 30 33 72
Lilla Björn 0455 - 30 38 29