Under coronapandemin är det många som måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd men det är också viktigt att hålla igång. Det är inte minst viktigt för dig som senior. Här kan du hitta olika aktiviteter.

Förebyggande hälsa för seniorer

Både knopp, kropp och själ ska må bra och därför är det viktigt med aktiviteter som främjar hälsa på olika sätt. Som senior ska du kunna ha ett så självständigt liv som möjligt och kunna vara oberoende av stöd och hjälp så länge du kan, vill och orkar.

På denna sidan hittar du både sociala, fysiska, kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter.

Rådgivning och stöd

Behöver du som senior eller anhörig mer information, rådgivning eller olika typer av stöd?

Här hittar du mer information kring senior- och äldrefrågor.

Musikvideon som ska bryta ensamheten i jul

Karlskrona kommun satsar i år på att sprida värme till äldre med en ny musikvideo. Videon är ett sätt att finnas där för den som är ensam och på så sätt bryta ensamhet och isolering i juletid.

Här kan du läsa mer om musikvideon.