Trossögården1.jpg

Förskolan har stora lokaler som är väl anpassade för en lärande verksamhet.

Maten lagas från grunden i förskolans egna kök som är KRAV- certifierat.

På förskolan finns det en utomhusgård där barnen har möjlighet att utforska, uppleva och upptäcka.

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens förutsättningar och intresse med fokus på närmiljön som lärmiljö.

Kontakt

Rektor Trossögårdens förskola

Anne Mattisson Ferm

Gamla Skeppsbrogatan 5

371 33 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Sjöhästen (1 - 3 åringar): 0455-30 36 59
Illerim (1 - 3 åringar): 0455-30 36 60
Draken (3 - 6 åringar): 0455-30 36 57
Valfisken (3 - 6 åringar): 0455-30 36 58