Förskolan har stora lokaler som är väl anpassade för en lärande verksamhet.

Maten lagas från grunden i förskolans egna kök som är KRAV- certifierat.

På förskolan finns det en utomhusgård där barnen har möjlighet att utforska, uppleva och upptäcka.

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens förutsättningar och intresse med fokus på närmiljön som lärmiljö.

Kontakt

Biträdande rektor Trossögårdens förskola

Marie Persson

Gamla Skeppsbrogatan 5

317 33 Karlskrona

Adress till förskolan

Gamla Skeppsbrogatan 5
371 33 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Illerim: 0455-30 36 60 trossogarden.fsk.illerim@skola.karlskrona.se 

Sjöhästen: 0455-30 36 59 trossogarden.fsk.sjohasten@skola.karlskrona.se 

Valfisken: 0455-30 36 58 trossogarden.fsk.valfisken@skola.karlskrona.se 

Draken: 0455-30 36 57 trossogarden.fsk.draken@skola.karlskrona.se