Förebyggande arbete 

I Karlskrona kommun finns en allergikommitté som på olika sätt arbetar förebyggande mot allergi och överkänslighet. Allergikommittén deltar i olika projekt, till exempel kring specialkost i skola/förskola samt det nationella projektet Bra mat för alla. 

Målen med det förebyggande arbetet är att:

  • förebygga att barn drabbas av allergi eller annan överkänslighet
  • förbättra förhållanden för allergiker eller överkänsliga så att de flesta kan vistas i olika miljöer utan att få sjukdomssymptom
  • verka för att bättre kunskaper och ökat medvetande ska ge större tolerans och förståelse för de som drabbats av allergier eller annan överkänslighet. 

Allergikommittén består bland annat av politiker och tjänstemän, skolsköterskor samt representanter från Astma- och Allergiföreningen, Celiakiföreningen och föräldragruppen.

Har du frågor om allergi och det förebyggande arbetet?

Kontakta allergisamordnare Anna Rosenquist på telefon 0455-32 14 53 eller e-post anna.rosenquist@karlskrona.se.

Vill du bli allergiombud i förskolan eller skolan?

Som allergiombud är du ett stöd för föräldrar och elever med allergi. Du förmedlar information och bevakar förhållandena på skolan eller förskolan, till exempel genom att delta på skydds- eller allergironder.

Om du är intresserad av att bli allergiombud kontaktar du Lena Carlsson på Astma- och Allergiföreningen i Blekinge på telefon 0457-26 550 eller e-post astma-allergi-blekinge@telia.com