På Rosenholms förskola anser vi att:   

”Barn är nyfikna små varelser fulla av liv och fantasi. De vill prova på saker och utforska omvärlden. Bara vi ger dem chansen hittar de sina egna lösningar och lär sig massor. Barn är med andra ord kompetenta, en tillgång för varandra och för oss pedagoger, med idéer, tankar och fantasi som vi måste ta på allvar. Barn lär och utvecklas under alla dygnets timmar bara de får tid och stimulans. I vardagen på Rosenholm vill vi utmana barnen till lek och lärande genom att erbjuda många olika upplevelser i varierande miljöer och glädjefull samvaro.” 

Digitala verktyg 

Det handlar inte om de digitala verktygen utan om i vilket sammanhang vi sätter dem. Ser vi teknik som ett komplement och inte en konkurrent till miljön och bjuder in flera i utforskandet krävs det att miljön erbjuder det. Digitala verktyg kan då istället förstärka barnens lek och berättelser.  

Vi använder oss av digitala verktyg dagligen tillsammans med barnen. Barnen är med och dokumenterar sitt eget lärande som vi sedan använder oss av vid utvecklingssamtalen. Barnen får möjlighet till källkritik, redigering, film, bild och programmering för att nämna några. De digitala verktygen ser vi som en tillgång i barnets utveckling och lärande.  

Kultur i förskolan 

På vår förskola har vi ett nära samarbete tillsammans med biblioteken i Karlskrona. Böcker och sagoläsning är en viktig del av vår verksamhet. Vi har fått böcker som är skrivna på olika språk när vi har önskat eller böcker som tar upp olika familjesituationer.  

Vårt mål är att alla barn ska få någon eller några kulturupplevelser utanför förskolan varje år, till exempel teaterbesök. Vi har även besök av olika teater-/musikföreställningar.  

På förskolan får barnen ta del av en traditionell barnkultur, vi sjunger välkända barnsånger, leker nya och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans. 

Vi skapar och hittar nya uttrycksformer för att stärka vars och ens identitet via musik, drama,lek, bild, bibliotek med mera. Vi uppmärksammar traditions-/högtidsdagar.