Offentliga jobb

I Karlskrona finns flera offentliga arbetsgivare. Dessa är Karlskrona kommun,
Landstinget Blekinge, Boverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Länsstyrelsen
och Blekinge tekniska högskola. Karlskrona kommun är Blekinges största
arbetsgivare med 5 700 medarbetare.

Lediga jobb hos Karlskrona kommun

Stora företag

I Karlskrona finns flera internationella storföretag. Några av dessa är NKT
Cables, Ericsson, Roxtec och ett flertal IT-företag.

Arbetsgivare i Karlskrona

Studera i Karlskrona

Utbildningar i världsklass och kontakter med internationella storföretag gör
studietiden spännande för dig som pluggar i Karlskrona. Få högskolestudenter i
världen kan bada i havet direkt på campusområdet. Det kan du här.

Blekinge Tekniska Högskola

BTH är en av landets tydligaste profilerade högskolor där tillämpad IT och
innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Högskolan har täta kontakter med
näringslivet och samarbeten med andra universitet och högskolor för att du som
student ska få inblick i det framtida yrket och kontakt med näringslivet.

Blekinge Tekniska Högskolas webbplats

Hyper Island

På Hyper Island finns två olika yrkeshögskoleutbildningar. Här är det fokus på
kreativitet, självledarskap och aktivt lärande och eleverna arbetar hela tiden
praktiskt.

Hyper Islands webbplats

Litorina Folkhögskola

Litorina folkhögskola är till för dig som vill skaffa behörighet till högskolan
eller förbättra dina meriter i arbetslivet.  

Litorina Folkhögskolas webbplats