Estetisk profil

För dig som tycker om estetisk verksamhet som drama, dans, musik och bild. Profilen ger dig möjlighet att utveckla en talang, att skapa och att framträda. Tillsammans formar vi innehållet.

Tillsammans formar vi innehållet med syfte att:

 • utveckla elevernas estetiska kunnande.
 • ge eleverna trygghet i sitt estetiska skapande, att tro på sig själva.
 • ge eleverna möjlighet till att framträda och agera.

Målsättningen är att profilen till exempel kan resultera i:

 • musik/teater/dansuppvisningar på torgscenen eller i andra sammanhang
 • vi kan bjuda in ”gäster” som lär oss mer eller uppträder på skolan
 • vi kan besöka estetiska verksamheter eller ”uppträdande” utanför skolan.

Organisation

 • Profilen sker huvudsakligen på onsdagarnas ”säckentid”.
 • Profilen riktar sig till elever i årskurs 7-9. Man kan söka från alla årskurser.
 • Profilen rymmer cirka 30 elever.
 • Undervisningen sker av personal med behörighet för de olika inriktningarna.

Ansökan och information

Ansökan estetiska profilen 2020.pdf

Ledarskapsprofil

I profilen ligger fokus på ledarskap, kunskap om kost och hälsa samt varierad träning, som behövs i alla typer av idrott. Vi riktar oss i träningen alltså ej mot endast en idrott. För eleven blir träningen ett bra komplement till den idrott man utövar på sin fritid, oavsett om det är ridning, fridykning, gymnastik eller fotboll.

Vår profil har sin bas på Nättrabyskolan och genomförs och utgår härifrån. Naturligtvis upplevs detta positivt för det är här eleverna har sina kompisar och klasskamrater. De elever som har starkt idrottsintresse har alla möjligheter på NKC. Om man deltar i ledarskapsprofilen och väljer idrott på EP-säcken tillsammans med den ordinarie idrotten får eleven cirka 5 timmar idrott i veckan.

Vi har också på skolan mycket goda möjligheter för idrott med två idrottshallar, bordtennisrum, styrkerum, spinningsal, klätterväggar med mera. Utomhus har vi tillgång till fotbollsplaner, löpslinga och naturen inpå knutarna. Vi har också närhet till Arena Rosenholmsområdet.

Målsättningen är:

 • att få praktiska och teoretiska kunskaper i ledarskap.
 • att få information om droger, doping, ANT.
 • att få teoretiska och praktiska kunskaper i träningslära.
 • att få grundläggande kunskaper om människokroppens byggnad och funktion.
 • att få syssla med sin idrott eller sitt specialintresse.
 • att du får möjlighet att ”praktisera” ledarskap för yngre grupper på skolan.
 • att du minst 2-3 ggr/termin får träffa intressanta gästföreläsare-instruktörer
 • att vi genomför vinterutbildning

Ansökan och mer information

Ansökan ledarskapsprofilen NKC 2020.pdf

IT-profil

IT-profilen startade våren 2018, i ett projekt tillsammans med Dynapac Karlskrona för att öka intresset och kunskaperna bland ungdomar för programmering och IT. I första omgången som startades började sex stycken elever som jobba med Raspberry PI och språket Python.

Eleverna jobbar både med kod och komponenter i olika projekt för att lära sig förstå programmeringens värld mer. Programmering finns överallt, och hela tiden finns det kod som verkar kring oss. För att våra ungdomar idag ska förstå, kunna påverka och forma den värld vi lever i måste de få kunskaper och verktyg. Det är vårt mål med IT-profilen - att ge eleverna de grundkunskaper och verktyg för att kunna göra just detta samt skapa ett intresse för att fortsätta utveckla sin programmering och digitala kompetens.

Undervisningen hålls i en dedikerad sal i Science Center. Varje elev får tillgång till en arbetsplats med mikrodator och komponenter.  

Ansökan och mer information

Ansökan it-profil Ht21.pdf