Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag för att kunna bo och leva självständigt. Du kan få ekonomisk hjälp till att anpassa din bostad så att den fungerar för dig.

Läs mer om bostadsanpassning och hur du ansöker

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt utformat stöd där personal kommer hem till dig och tillsammans gör ni det du behöver hjälp med hemma och på din fritid.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2019

Det görs årliga undersökningar för att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Här kan du se resultatet av brukarundersökningen 2019.

Hemtjänst

Hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet hemma. Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hemtjänst. Ditt individuella behov avgör vilken sorts stöd du får.

Läs mer om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst

Digital tillsyn

Du som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten blir erbjuden en kamera. Personal kan då göra tillsyn vid bestämda tider utan att behöva komma hem till dig. 

Läs mer om digital tillsyn

Ansökan om digital tillsyn

Avlösning i hemmet

För dig som vårdar en anhörig eller närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs mer om avlösning

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du vid behov kan få hälso- och sjukvårdsinsatser i din bostad. Karlskrona kommun sköter hemsjukvården och du kan få hjälp av distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut eller sjukgymnast.

Du kommer i kontakt med hemsjukvården genom att ringa distriktssköterskan i det område där du bor. Telefonsvare lyssnas av vardagar klockan 08.00-16.00. Efter klockan 16.00 och helger ringer du 1177.

 • Trossö: 0455-32 13 11
 • Mellanstaden: 0455-32 13 03
 • Lyckeby/Kättilsmåla/Ramdala/Sturkö/Tjurkö: 0455-32 13 12
 • Jämjö/Fågelmara/Torhamn: 0455-32 13 13
 • Nättraby/Hasslö: 0455-32 13 01
 • Rödeby/Fridlevstad/Tving/Holmsjö: 0455-32 13 02

Du kommer i kontakt med distriktstarbetsterapeut och distriktssjukgymnast genom att ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.

Ledsagning

Ledsagning är ett stöd för dig som behöver hjälp med att leva ett aktivt liv utanför hemmet. Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om att en ledsagare följer med dig. 

Här kan du som har beslut om ledsagning läsa mer och beställa insatsen.

Trygghetslarm

Alla som är 65 år eller äldre och har eget boende har rätt till ett trygghetslarm. Trygghetslarmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larmcentralen eller kommunens vårdpersonal. Även du som är yngre än 65 år kan få trygghetslarm om du har behov av det.

Läs mer om trygghetslarm

Ansök om trygghetslarm

Besök tekniklägenheten VISBO

Det finns också hjälp för att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag. VISBO är en tekniklägenhet med smarta lösningar som underlättar vardagen för dig som är senior. 

Läs mer om VISBO-lägenheten

Fixarservice

För dig som är 67 år eller äldre, samt du som har hemtjänst eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare åtgärder i din bostad. Syftet är att förebygga fallolyckor och du kan även få hjälp med teknik som du tycker är krånglig. Fixarservice är gratis men du betalar själv kostnaden för material. 

Fixarservice omfattar inte omvårdnad och service du kan söka bistånd för, eller arbeten som kräver yrkeskunniga hantverkare. 

Exempel på fixarservice är:

 • lampbyten
 • byta säkringar
 • sätta upp gardiner
 • byta batteri i brandvarnare
 • få ordning på sladdar som är lätta att snubbla på
 • information om den digitala tekniken
 • hjälp att komma igång med teknik och hur du gör
 • felsökning om något inte startar eller fungerar som det ska

För mer information, ring 0455-30 30 31 (telefontid vardagar 07.30-16.30).