Bostadsanpassning

Du som är äldre kan också söka bostadsanpassningsbidrag för att kunna bo och leva självständigt. Du kan få ekonomisk hjälp till att anpassa din bostad så att den fungerar för dig.

Läs mer om bostadsanpassning och hur du ansöker

Hemtjänst

Hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet hemma. Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hemtjänst. Ditt individuella behov avgör vilken sorts stöd du får.

Läs mer om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst

Digital tillsyn

Du som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten blir erbjuden en kamera. Personal kan då göra tillsyn vid bestämda tider utan att behöva komma hem till dig. 

Läs mer om digital tillsyn

Ansökan om digital tillsyn

Hemsjukvård

Hemsjukvård i Karlskrona kommun är den sjukvård som du kan få i ditt hem, oavsett din ålder. Du får tillgång till hemsjukvård om du inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till din vårdcentral på grund av exempelvis sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan till exempel få hemsjukvård om du behöver hjälp med medicin, träning och hjälpmedel.

Om du behöver hemsjukvård kontaktar du legitimerad sjukvårdspersonal via kommunens växel på telefonnummer: 0455-30 30 00

Det går att komma i kontakt med någon av följande yrkeskategorier från kommunens hälso- och sjukvård direkt där du bor. Klicka på en yrkeskategori för att få veta mer om vad du kan få hjälp med.

 • Distriktssköterska

  Distriktssjuksköterskan kan hjälpa till med till exempel såromläggningar,  blodprovstagning och mediciner med mera.  De samarbetar med din fasta läkare.

  Telefonsvarare lyssnas av vardagar klockan 08.00-16.00. Efter klockan 16.00 och helger ringer du 1177. Vid akuta tillstånd hänvisas till SOS Alarm 112.

  • Trossö: 0455-32 13 11
  • Mellanstaden: 0455-32 13 03
  • Lyckeby/Kättilsmåla/Ramdala/Sturkö/Tjurkö: 0455-32 13 12
  • Jämjö/Fågelmara/Torhamn: 0455-32 13 13
  • Nättraby/Hasslö: 0455-32 13 01
  • Rödeby/Fridlevstad/Tving/Holmsjö: 0455-32 13 02
 • Arbetsterapeut

  Arbetsterapeuten gör bedömning av aktivitetsförmåga i förhållande till din fysiska miljö i hemmet och planerar åtgärder utifrån dina behov. Det kan till exempel vara bedömning av hemmiljö och/eller utprovning av hjälpmedel, till exempel rullstol.

  Arbetsterapeut bedömer också behov av bostadsanpassning och utfärdar intyg som kan användas vid ansökan för det.

  För att komma i kontakt med en arbetsterapeut ringer du kommunens växel på 0455-30 30 00.

 • Sjukgymnast/Fysioterapeut

  Bedömer dina fysiska funktionsförmågor och planerar åtgärder utifrån dina behov. Det kan till exempel vara träningsprogram och rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel, till exempel rollator. Träning kan ske i hemmet och kan innefatta utprovning och användning av hjälpmedel. Insatserna kan utföras av fysioterapeuten själv men också av  rehabassistenter eller hemtjänstens omvårdnadspersonal på uppdrag av sjukgymnasten/fysioterapeuten.

  För att komma i kontakt med en sjukgymnast/fysioterapeut ringer du kommunens växel på 0455-30 30 00.

 • Syn- och hörselinstruktör

  Finns till för dig som behöver tekniskt och pedagogiskt stöd i användningen av syn- och hörselhjälpmedel som förskrivits av landstinget. All kontakt med oss är remiss- och kostnadsfri. 

  Du kommer i kontakt med syn- och hörselinstruktören för:

  Trossö/mellanstaden på telefon 0455-30 45 75

  Lyckeby och ytterområden på telefon 0455-32 10 42

  De nås säkrast måndag-fredag klockan 08.00-09.30.

  Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Underhåll och träning av syn- och hörselhjälpmedel som förskrivits av landstinget.
  • Uppmärkning i hemmet, så att du klarar dina vardagssysslor på ett enklare sätt.
  • Träning så att du lättare hittar i din närmaste omgivning.
  • Kontakt med syn och hörselvård
  • Information om kommunens och samhällets service.

   

   

Om du inte är nöjd med hemsjukvården 

Karlskrona kommun eftersträvar dialog med sina vårdtagare. Om du inte är nöjd med din hemsjukvård, vänd dig i första hand till ansvarig personal eller ansvarig chef. Om du inte är nöjd med svar och missnöje kvarstår med vården kan du skriva klagomål på blankett eller vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen via kommunens växel: 0455-30 30 00.

Det går också bra att vända sig till patientnämnden via mejl: patientnamnden@regionblekinge.se eller telefon: 0455-73 10 90.

Lämna synpunkter, klagomål eller förslag.

Avlösning i hemmet

För dig som som vårdar en anhörig eller närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs mer om avlösning

Färdtjänst och resor

Har du funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med bil, buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Detta gör du hos Blekingetrafiken.

Färdtjänst och öppen närtrafik

Ledsagning

Ledsagning är ett stöd för dig som behöver hjälp med att leva ett aktivt liv utanför hemmet. Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om att en ledsagare följer med dig. 

Här kan du som har beslut om ledsagning läsa mer och beställa insatsen.

Trygghetslarm

Alla som är 65 år eller äldre och har eget boende har rätt till ett trygghetslarm. Trygghetslarmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larmcentralen eller kommunens vårdpersonal. Även du som är yngre än 65 år kan få trygghetslarm om du har behov av det.

Läs mer om trygghetslarm

Ansök om trygghetslarm

Besök tekniklägenheten VISBO

Det finns också hjälp för att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag. VISBO är en tekniklägenhet med smarta lösningar som underlättar vardagen för dig som är senior. 

Läs mer om VISBO-lägenheten

Fixarservice

För dig som är 67 år eller äldre, samt du som har hemtjänst eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare åtgärder i din bostad. Syftet är att förebygga fallolyckor och du kan även få hjälp med teknik som du tycker är krånglig. Fixarservice är gratis men du betalar själv kostnaden för material. 

Fixarservice omfattar inte omvårdnad och service du kan söka bistånd för, eller arbeten som kräver yrkeskunniga hantverkare. 

Exempel på fixarservice är:

 • lampbyten
 • byta säkringar
 • sätta upp gardiner
 • byta batteri i brandvarnare
 • få ordning på sladdar som är lätta att snubbla på
 • information om den digitala tekniken
 • hjälp att komma igång med teknik och hur du gör
 • felsökning om något inte startar eller fungerar som det ska

För mer information, ring 0455-30 30 31 (telefontid vardagar 07.30-16.30).