Förskolan är den första delen i skolväsendet och här lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen organiseras så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor. 

Utmanande lärande 

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela knskapsförvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande. 

Syftet är att pedagogerna ska lära sig metoder och arbetssätt för att utveckla lärandet hos barnen.