Om rådgivning

Karlskrona kommun erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, oberoende och gratis energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer och föreningar. Energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor om uppvärmning, energieffektivisering, solenergi, aktuella stöd som finns att söka på energiområdet och mycket annat. Rådgivningen omfattar inte besiktningar eller energideklarationer.

Energi- och klimatrådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska energianvändningen, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inneklimatet.

Alla fem kommunerna i Blekinge samarbetar kring energi- och klimatrådgivning.

Kontakt

Roger Ahlman
roger.ahlman@karlskrona.se
0455-30 32 48

Magnus Olofsson
magnus.olofsson@ronneby.se
0457-61 81 01

Månadens energispartips:

Frosta av frysen

Nu när det är kallt och minusgrader ute är det ett ypperligt tillfälle att avfrosta frysen.

Lägg ut frysvarorna i kylan, glöm bara inte att täcka över sem så att inte djur och fåglar vänner kommer åt maten. Med frysvarorna ute i snön eller frosten kan du i lugn och ro påbörja avfrostning av frysen. Ställ gärna några kastruller med varmt vatten i frysen så går avfrostningen  lite snabbare.

För att minska risken att vatten kommer ut på golvet, och att för att slippa passa avfrostningen hela tiden, så kan du använda en avfrostningspåse-/duk - en enda duk kan suga upp så mycket som 5 liter vatten.

En tom frys är också lättare att dra ut för att komma åt att dammsuga avkylningsslingorna på baksidan.

 • 10 smarta energitips
  • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen.
  • Passa på att frosta av frysen när det är vinter och minusgrader ute.
  • Dra ur laddare när de inte används, ingen stand-by.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Nya tätningslister till fönster och dörrar om de gamla har torkat.
  • Tänk på att inte sätta stora möbler framför värmeelementen, då sprids inte värmen som den ska.
  • Överväg att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå istället = även bra för hälsan.
  • Stäng av kranen medan du borstar tänderna.
  • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nya produkter.
  • Använd motorvärmare istället för att låta bilen gå på tomgång när du skrapar rutorna.
  • Diska inte under rinnande vatten.
 • Uppvärmning

  Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Vilket system som är bäst för just ditt hus beror på många olika saker. Till exempel hur ditt hus är byggt, när det är byggt, om det är renoverat eller i dåligt skick och var i landet du bor är några faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem.

  Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmningssystemet det första du ska ta tag i. Klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar och tak samt även ventilationen är viktiga delar av huset som har stor betydelse för energianvändningen. Har du exempelvis dragiga fönster eller dålig isolering i väggar och tak är det sannolikt här du ska börja energieffektivisera.

  De alternativ för uppvärmning som finns är bland annat olika typer av värmepumpar, fjärrvärme, pellets, vedeldning och solvärme. Självklart har varje system både för- och nackdelar och vilket system som passar dig beror mycket på dina egna förutsättningar.

  Det är många faktorer att ta hänsyn till. Kontakta din energi- och klimatrådgivare för en genomgång av just dina förutsättningar.

   

 • Solenergi

  Solvärme och solel

  Sedan 1 augusti 2018 har Karlskrona kommun släppt på kraven för bygglov gällande solcellsanläggningar. Det som gäller är att du inte behöver något bygglov om anläggningen följer takets lutning oavsett om det är detaljplanelagt område eller inte.

  Undantagen är om anläggningen placeras på mark, är inom ett område för riksintresse eller om huset/området är kulturmärkt.

  För mer information om vilka dessa områden är kontakta bygglovsavdelningen på tel: 0455-32 20 01.

  Riktlinjer solenergianläggningar.pdf

  Solkarta

  Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat med att ta fram en solkarta för Blekinge. I solkartan kan du söka på din egen adress för att se dina förutsättningar gällande solenergi.
  Ditt hus kommer att visas som i en värmekamera där de mörkröda ytorna har mest solinstrålning, medan de blå ytorna har dålig solinstrålning. De mörkröda ytorna på huset är därför den bästa placeringen för solceller eller solfångare.

  Läs mer på Länsstyrelsens webbplats