Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en så kallad begravningsavgift för att täcka kostnader i samband med begravningar. Begravningsombuden granskar att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från avgiften på rätt sätt och undersöker hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud för församlingar i Karlskrona kommun

Ta kontakt med:

Ann-Charlotte Svensson, Karlskrona
ann_charlotte.svensson@comhem.se

Begravningsombud uses av länsstyrelsen. Förordnandet gäller 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.