Spjutsbygds förskola ligger 8 km norr om Rödeby. Förskolan har en stor naturlig utegård samt skog och natur inpå knuten.

Förskolan består av fyra hemvister; Lille Skutt 1-2 år, Skalman 2-3 år, Bamse 3-4 år och Nalle-Maja 5 år.

 

Kontakt förskolechef

Ann-Charlotte Wernered

Rödebyvägen 42 C

373 41 Rödeby

Kontakt Spjutsbygds förskola

Telefon: 0455-30 52 77 eller 0455-30 52 79