Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

Avgifter för 2021

Avgifterna för äldre- och funktionsstödsomsorgen gäller från den första januari 2021 och baseras på det fastställda prisbasbeloppet. Avgifterna förändras utifrån det nya prisbasbeloppet för 2021 som är 47 600 kronor. Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

  • Nivå 1, insats en gång i månaden: 513 kronor/månad.
  • Nivå 2, insats två till tre gånger i månaden: 1 027 kronor/månad.
  • Nivå 3, insats en till sex gånger i veckan: 1 604 kronor/månad.
  • Nivå 4, insats en till två gånger om dagen: 1 974 kronor/månad.
  • Nivå 5, insats mer än två gånger om dagen: 2 139 kronor/månad.

Nya avgiftsnivåer gäller från och med den 1 oktober 2020

Den 1 oktober 2020 delades avgifterna in i fem nivåer utifrån daglig, vecko- eller månadsinsatser. Avgifterna som var aktuella mellan den 1 oktober 2020 och 1 januari 2021 var följande:

Nivå 1, insats en gång i månaden: 500 kronor/månad.
Nivå 2, insats två till tre gånger i månaden: 1 000 kronor/månad.
Nivå 3, insats en till sex gånger i veckan: 1 500 kronor/månad.
Nivå 4, insats en till två gånger om dagen: 1 900 kronor/månad.
Nivå 5, insats mer än två gånger om dagen: 2 125 kronor/månad.

Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende 

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter. Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 660 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats samt dagverksamhet är max 71 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 122 kronor/dygn och maten på dagverksamhet kostar 62 kronor/dag.