Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

 • Nivå 1 – upp till 1 045 kronor/månad. Gäller service som till exempel städning, tvätt, apoteksärenden och beställning av matvaror.
 • Nivå 2 – upp till 1 567 kronor/månad. Gäller service och omvårdnad som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.
 • Nivå 3 – upp till 2 089 kronor/månad. Gäller serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.

Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende 

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter. Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 650 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats samt dagverksamhet är max 69 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 120 kronor/dygn och maten på dagverksamhet kostar 60 kronor/dag.

Så beräknas avgifter

 • Exempel

  Din omvårdnadsavgift räknas fram utifrån ditt hjälpbehov och din inkomst. Oavsett behov är den högsta avgiften, den så kallade maxtaxan som är 2 044 kronor/månad.

  1. Dina inkomster (pensioner/lön, bostadstillägg, kapitalinkomster) räknas ihop.
  2. Ditt förbehållsbelopp (bostadskostnad och minimibelopp*) räknas fram. 
  3. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt så kallade avgiftsutrymme.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 1: 70 procent av avgiftsutrymmet, max 1 045 kronor/månad.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 2: 80 procent av avgiftsutrymmet, max 1 567 kronor/månad. 
  • Omvårdnadsavgift för nivå 3: 90 procent av avgiftsutrymmet, max 2 089 kronor/månad.

  *Minimibelopp per månad

  Minimibeloppet är det belopp som ska räcka för till exempel livsmedel, kläder, fritid, mediciner och läkarvård.

  • För ensamstående personer över 65 år: 5 249 kronor/månad.
  • För makar/sammanboende över 65 år: 4 435 kronor/månad. 
  • Tillägg till minibelopp för personer som inte är ålderspensionärer (19-65 år): 506 kronor/månad.