Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

 • Nivå 1 – upp till 1 022 kronor/månad. Gäller servicesom till exempel städning, tvätt, apoteksärenden och beställning av matvaror.
 • Nivå 2 – upp till 1 533 kronor/månad. Gäller service och omvårdnad som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.
 • Nivå 3 – upp till 2 044 kronor/månad. Gäller serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid. (Nivå 3 gäller alltid på omvårdnadsboende).

Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende 

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter. Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 559 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats och dagverksamhet är max 67 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 117 kronor/dag och maten på dagverksamhet 59 kronor/dag.

Matdistribution

Matdistribution kostar 59 kronor/portion.

Så beräknas avgifter

 • Exempel

  Din omvårdnadsavgift räknas fram utifrån ditt hjälpbehov och din inkomst. Oavsett behov är den högsta avgiften, den så kallade maxtaxan som är 2 044 kronor/månad.

  1. Dina inkomster (pensioner/lön, bostadstillägg, kapitalinkomster) räknas ihop.
  2. Ditt förbehållsbelopp (bostadskostnad och minimibelopp*) räknas fram. 
  3. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt så kallade avgiftsutrymme.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 1: 70 procent av avgiftsutrymmet, max 1 022 kronor/månad.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 2: 80 procent av avgiftsutrymmet, max 1 533 kronor/månad. 
  • Omvårdnadsavgift för nivå 3: 90 procent av avgiftsutrymmet, max 2 044 kronor/månad.

  Minimibelopp

  Minimibeloppet är det belopp som ska räcka för till exempel livsmedel, kläder, fritid, mediciner och läkarvård.

  För ensamstående 19-65 år är minimibeloppet 5 563 kronor/månad och för personer över 65 år är det 5 057 kronor/månad.

  Minimibeloppet för makar/sammanboende 19-65 år är 4 779 kronor/månad och 4 273 kronor/månad för de över 65 år.