Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

 • Nivå 1 – upp till 1 063 kronor/månad. Gäller service som till exempel städning, tvätt, apoteksärenden och beställning av matvaror.
 • Nivå 2 – upp till 1 594 kronor/månad. Gäller service och omvårdnad som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.
 • Nivå 3 – upp till 2 125 kronor/månad. Gäller serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.

Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende 

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter. Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 660 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats samt dagverksamhet är max 71 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 122 kronor/dygn och maten på dagverksamhet kostar 62 kronor/dag.

Så beräknas avgifter

 • Exempel

  Din omvårdnadsavgift räknas fram utifrån ditt hjälpbehov och din inkomst. 

  1. Dina inkomster (pensioner/lön, bostadstillägg, kapitalinkomster) räknas ihop.
  2. Ditt förbehållsbelopp (bostadskostnad och minimibelopp*) räknas fram. 
  3. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt så kallade avgiftsutrymme.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 1: 70 procent av avgiftsutrymmet, max 1 063 kronor/månad.
  • Omvårdnadsavgift för nivå 2: 80 procent av avgiftsutrymmet, max 1 594 kronor/månad. 
  • Omvårdnadsavgift för nivå 3: 90 procent av avgiftsutrymmet, max 2 125 kronor/månad.

  *Minimibelopp per månad

  Minimibeloppet är det belopp som ska räcka för till exempel livsmedel, kläder, fritid, mediciner och läkarvård.

  • För ensamstående personer över 65 år: 5 339 kronor/månad.
  • För makar/sammanboende över 65 år: 4 512 kronor/månad. 
  • För ensamstående personer 19-65 år: 5 873 kronor/månad.
  • För makar/sammanboende 19-65 år: 5 046 kronor/månad.