Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

  • Nivå 1 – upp till 1 063 kronor/månad. Gäller service som till exempel städning, tvätt, apoteksärenden och beställning av matvaror.
  • Nivå 2 – upp till 1 594 kronor/månad. Gäller service och omvårdnad som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.
  • Nivå 3 – upp till 2 125 kronor/månad. Gäller serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.

Nya avgifter från och med den 1 oktober 2020

Från och med den 1 oktober 2020 kommer nya avgifter att gälla. Då kommer avgifterna i stället att delas in i fem nivåer utifrån daglig, vecko- eller månadsinsatser. De nya avgifterna ser ut enligt följande:

  • Nivå 1, insats en gång i månaden: 500 kronor/månad.
  • Nivå 2, insats två till tre gånger i månaden: 1 000 kronor/månad.
  • Nivå 3, insats en till sex gånger i veckan: 1 500 kronor/månad.
  • Nivå 4, insats en till två gånger om dagen: 1 900 kronor/månad.
  • Nivå 5, insats mer än två gånger om dagen: 2 125 kronor/månad.

Som brukare inom äldre- eller funktionsstödsförvaltningen kommer inom kort få ett nytt avgiftsbeslut utifrån de nya avgiftsnivåerna där det framgår vilken nivå som kommer att gälla för just dig framöver.

Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende 

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter. Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 660 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats samt dagverksamhet är max 71 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 122 kronor/dygn och maten på dagverksamhet kostar 62 kronor/dag.