Utmanande lärande

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela knskapsförvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.

Syftet är att pedagogerna ska lära sig metoder och arbetssätt för att utveckla lärandet hos barnen.