Wämöskolan

Wämöskolan är en 7–9-skola i det natursköna Wämöområdet centralt i Karlskrona, med fri placering i förhållande till upptagningsområdets stadsdelar. Skolan har en stor och användbar skolgård. funktionella ämnessalar, egen idrottshall, matsal, samt idrottsplan med konstgräs.