Wämöskolan

Wämöskolan är en 7–9-skola i det natursköna Wämöområdet med fri placering i förhållande till upptagningsområdets stadsdelar. Vi har en naturvetenskaplig profil som många elever deltar i och uppskattar. Skolan har också användarvänliga ämnessalar, egen idrottshall samt idrottsplan med konstgräs.