Vi som arbetar på Ramdala förskola tror på barnens förmåga och varje barn får utvecklas i sin egen takt. Här ges barnen goda förutsättningar för att utvecklas inom språk, kultur, matematik och naturvetenskap.

Inspirerande inne- och utemiljö

På Ramdala förskola är inomhusmiljön och utomhusmiljön tillgänglig och inspirerande för barnen. Miljöerna är föränderliga och anpassas efter barnens intressen och behov. Vi utnyttjar även närmiljön och ger barnen upplevelser i olika naturtyper.

Fyra avdelningar 

Här finns avdelningarna Rubinen och Juvelen för barn 1-2 år samt Pärlan och Diamanten för barn 3-6 år.

 

Kontakt Rektor Ramdala förskola

Carina Bärlund

Egnahemsvägen 4

373 52 Ramdala

Kontakt förskolans avdelningar

Juvelen/Rubinen 0455-30 32 55
Pärlan/Diamanten 0455-30 30 67