Vi har cirka 300 elever på vår skola och tar även emot elever i åk 6 från närliggande  låg- och mellanstadieskolor två dagar i veckan. Eleverna får undervisning i moderna språk, naturvetenskapliga ämnen, hem- och konsumentkunskap och musik. 

Pedagogerna på Wämöskolan arbetar kollegialt  i två arbetslag med fokus på elevernas trygghet och studiero i en skolutvecklande miljö för elever och personal på skolan. Rektor och biträdande rektor leder skolans organisation, elevhälsa och kvalitetsarbete tillsammans med personalen på skolan. 

Vår skola har en stark bas i den moderna digitaliseringens utmaningar där varje elev har tillgång till en digital enhet. Vi arbetar medvetet med hur vi bäst bygger undervisningen tillsammans med digitala läromedel och stödstrukturer för att varje elev ska få förutsättningar att utvecklas på bästa möjliga sätt. 

Internationell skola

Under hösten startar KIG (Karlskrona Internationella Grundskola) en IB-inriktad skola i Wämöskolans lokaler med gemensam rektor. Skolan arbetar efter en Internationell läroplan och all undervisning är på engelska  

Läs mer om Karlskrona Internationella Grundskola

Kontakt

Skolexpeditionen

Ekorrvägen 4

371 42 Karlskrona

Kontakt

Rektor Wämöskolan

Birgitta Petersson Strelert