Vad innebär ledsagning?

Ledsagaren möter dig på en överenskommen plats och tid och följer med dig när du vill göra någon aktivitet utanför hemmet. Det kan till exempel handla om en promenad, biobesök, bada eller gå i affärer. Det kan också innebära hjälp när du behöver ta dig till och från en vårdinrättning för att sköta din hälsa. 

Vem kan få ledsagning?

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som innebär uppenbara svårigheter att klara dig själv utanför hemmet och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

När beställer jag ledsagning?

För att kunna garantera ledsagning måste du beställa det minst tre dagar innan och berättar då vilka tider som du önskar få hjälp av en ledsagare.

Du kan beställa ledsagning först när du har ansökt och fått ett beslut om bistånd.

Vad kostar ledsagning? 

Ledsagning är gratis, men du betalar själv utgifter som till exempel biljetter, transport och måltider. Behöver du skjuts ska du använda färdtjänst eller allmänna kommunikationer. 

Innan du beställer ledsagning.

För att ansöka om ledsagning använder du självservicetjänsten "Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen". Du kan också ringa kommunens biståndshandläggare genom kommunens växel på 0455-30 30 00.

Här ansöker du om ledsagning i självservicetjänsten "Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen".

När du fått ett beslut kan du beställa ledsagning genom självservicetjänsten "Beställ ledsagning".

 • Det här behöver du

  Ansökan kan antingen göras av den sökande själv eller av en anhörig, god man, förvaltare eller tillsammans med hemtjänstpersonal.

  I ansökan fyller du i följande uppgifter:

  • kontaktuppgifter
  • datum då du önskar ledsagning/avlösning
  • om ledsagning avser aktiviteteller besök på vårdinrättning
  • om du har färdtjänst
  • välj om du vill bli kontaktad av hemtjänstgrupp
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Beställ ledsagning