Vad innebär ledsagning?

Ledsagaren möter dig på en överenskommen plats och tid och följer med dig när du vill göra någon aktivitet utanför hemmet. Det kan till exempel handla om en promenad, biobesök, bada eller gå i affärer. Det kan också innebära hjälp när du behöver ta dig till och från en vårdinrättning för att sköta din hälsa. 

Vem kan få ledsagning?

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som innebär uppenbara svårigheter att klara dig själv utanför hemmet och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

När beställer jag ledsagning?

För att kunna garantera ledsagning måste du beställa det minst tre dagar innan och berättar då vilka tider som du önskar få hjälp av en ledsagare.

Vad kostar ledsagning? 

Ledsagning är gratis, men du betalar själv utgifter som till exempel biljetter, transport och måltider. Behöver du skjuts ska du använda färdtjänst eller allmänna kommunikationer. 

Hur ansöker jag?

För att ansöka om ledsagning kontaktar du kommunens biståndshandläggare genom kommunens växel på 0455-30 30 00.