Den attraktiva livsmiljön

I Karlskrona bygger vi en stad med stil och puls. Här skapar vi attraktivt boende och goda förbindelser med omvärlden. Staden består av 1 650 öar, kobbar och skär och havet är därför ett naturligt element omkring oss. 

Kommunens vackra läge ger invånarna stora möjligheter att välja boende efter fritidsintressen och anpassat till olika skeenden i livet. Här kan du välja mellan att bo i stads-, skärgårds- eller skogsmiljö.

Webbkameror från Karlskrona

Det växande näringslivet

Det är inte bara Sveriges soligaste stad. I Karlskrona skapar vi också ett bra klimat - för entreprenörer. Vi erbjuder en god tillväxtmiljö för företag och utvecklar affärer över gränserna.

Den bästa kunskapen

Vi skapar skolor som inspirerar till det livslånga lärandet. Vi attraherar människor med kunskaper, kompetens och drivkraft. I Karlskrona finns Blekinge Tekniska Högskola som nischat sig mot hållbar utveckling och tillämpad IT.

Det öppna sinnet

Här är förändring lika med trygghet. Vi är lyhörda, vi lär av andra och välkomnar nya människor.