I Karlskrona finns flera av storstadens möjligheter kombinerat med den mindre stadens närhet. Här är det lite enklare att hitta den där balansen, balansen mellan spännande yrkesutmaningar och det goda, trygga livet.

Vision Karlskrona 2030

”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller."

Karlskrona kommuns vision tar sikte på 2030. Förmågan att se kommunens utveckling i ett längre perspektiv ger oss möjligheter att ta sikte på framtiden. Genom vår antagna tillväxtstrategi och det hållbarhetsprogram som är under framtagande möter vi både dagens och morgondagens behov. 

Visionen ligger till grund för Karlskronas styrmodell och vårt arbete utgår från principerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. All verksamhet ska genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven.

I Karlskronas vision 2030 finns följande fem fokusområden:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Utbildning och kunskap
  • Näringslivets Karlskrona
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Snabba kommunikationer