Ekonomiskt bistånd

Du som inte kan försörja dig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag).

Läs mer om ekonomiskt bistånd och hur du ansöker

Ekonomisk rådgivning

Du som har hamnat i ekonomiska problem kan få gratis råd om budget och skulder. 

Läs mer om budget- och skuldrådgivning 

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare ser till att vardagen fungerar för dig som har svårt att bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi och ta hand om personliga angelägenheter. Den viktigaste skillnaden mellan ett förvaltarskap och godmanskap är att vid förvaltarskap förlorar huvudmannen helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga.

Läs mer om god man och förvaltare 

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag för att kunna bo och leva självständigt. Du kan få ekonomisk hjälp till att anpassa din bostad så att den fungerar för dig.

Läs mer om bostadsanpassning och hur du ansöker om bidrag

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlidit ska det göras en bouppteckning. 

Mer information om bouppteckning hittar du på Skatteverkets hemsida

I vissa fall går det att i stället göra en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte heller finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

Karlskrona kommun hjälper dig med dödsboanmälan (om den avlidne är skriven i kommunen) och överlämnar den till Skatteverket för registrering.

För mer information om dödsboanmälan, ringer du socialförvaltningens mottagning på 0455-30 43 90.

 • Viktigt att tänka på vid en dödsboanmälan
  • Om det finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas. Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Det är viktigt att veta att anhöriga inte ärver den avlidnes skulder.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Spara alla kvitton gällande begravningen och avyttringskostnader.
  • Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna vanligen efter att dödsboanmälan skickats till fodringsägarna.
  • Meddela fodringsägare att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar påminnelsekrav.