Privata utförare kan kontakta funktionsstödsförvaltningen vid frågor kring kommunens yttersta ansvar gällande bemanning via mejl till funktionsstodsforvaltningen@karlskrona.se

Vi tar kontakt nästkommande vardag.