När barnet börjar på vår förskola vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningar och lägger stor vikt vid en god introduktion och möjlighet att knyta an till våra pedagoger.  

Vi värdesätter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Pedagoger och vårdnadshavare har dagligen dialoger och vi vill uppmuntra våra föräldrar till delaktighet i vår verksamhet.  

Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per läsår och vi har även drop in/föräldramöte en gång per termin.