Barn- och fritidsprogrammet

Hantverksprogrammet

Naturvetenskapliga programmet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet