För vem?

Naturvetenskapsprogrammets inriktning NANAT ger dig en väldigt bred grund att stå på. Är du beredd att satsa tid och engagemang? Vill du ifrågasätta normer och utvecklas som individ? Har du siktet inställt på vidare studier inom naturvetenskap och tycker om laborationer och fältstudier? Då trivs du med säkerhet på NANAT.

Vad lär jag mig?

Under utbildningen får du träna dig i att planera och genomföra experiment och fältstudier, att göra iakttagelser på ett vetenskapligt sätt, samt att tolka och redovisa dina resultat. En stor del av utbildningen består av laborationer och demonstrationer och vi använder datorer som verktyg för lärande och kommunikation. 

Hur lär jag mig?

Lyssna och ta in. Samarbeta, laborera och tävla. På NANAT får du ta del av inspirerande föreläsningar av entusiastiska och kunniga pedagoger. Du utvecklas genom grupparbeten och laborationer. Och om du vill får du tävla! Våra elever deltar i Unga Forskare, Kemiolympiaden, Fysikolympiaden, Berzeliusdagarna, MEF Research Projects Exhibition i Istanbul och i flera andra matematiktävlingar.

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet och Vilhelm Mobergsgymnasiet.

  Andra inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet:

  • Naturvetenskap och samhälle
  • Naturvetenskap, spetsutbidningen i matematik (Leonardo) 
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Inriktningen ska i första hand förbereda dig för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar. 

 • Exempel på yrken

  Civilingenjör, läkare, tandläkare, veterinär, apotekare, biomedicinsk analytiker, optiker, biolog, fysiker, kemist, matematiker, miljö- och hälsoskyddsarbete, forskare, agronom, hortonom, jägmästare, landskapsarkitekt.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ann Gullin

Kontakt

Rektor

Marcus Sellgren

Ansvarig för:

Naturvetenskapsprogrammet, Spetsutbildning matematik, Leonardo, Teknikprogrammet