teknikvetenskap.jpg

För vem?

Gillar du att konstruera eller programmera? Då kan du räkna med en utvecklande karriär! Inriktningen Teknikvetenskap passar dig som vill lära dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering Utbildningen är en bra grund för högskolestudier i teknik och naturvetenskap. Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om jobben inom tekniksektorn blir ”liten eller väldigt liten” de närmaste fem till tio åren. Bara en sådan sak!

Vad lär jag mig?

Djupare kunskaper om matematik, fysik, teknik och teknisk utveckling.
I utbildningen undersöker vi teknikens roll i utmaningen att utveckla och förbättra på ett hållbart sätt – ett sätt som är bra för natur, människa och teknik. Du får öva dig i att se helheten genom att leta samband mellan delarna i en teknikutvecklingsprocess. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Hur lär jag mig?

Vi varvar teori och praktisk tillämpning och
arbetar ofta tillsammans i projektform eftersom det är vanligt i yrkeslivet inom teknikbranschen. Utbildningen visar dig teknikområdet ur olika synvinklar och du lär dig hur fördomar och traditioner ofta tillåts styra uppfattningar, till exempel om vad som anses manligt och kvinnligt.

Bra att veta

På sommaren anordnar vi kurser i matematik för de som behöver repetera och komplettera.

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet.

  Andra inriktningar på Teknikprogrammet:

  • Produktionsteknik
  • Informations- och medieteknik
 • Vad händer efter gymnasiet?

  På högskolor och universitet finns många utbildningar till vilka Teknikprogrammet är en lämplig bakgrund. Exempel på detta är utbildningar inom konstruktion, it, arkitektur, produktionsteknik, drift- och underhållsteknik, energiteknik, flygteknik, elteknik/elektronik.

 • Exempel på yrken

  Civilingenjör, arkitekt, ingenjör, landskapsarkitekt, medicinsk tekniker, produktionstekniker, designer, system-tekniker, programmerare.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ann Gullin