För vem?

Gillar du rejäla utmaningar? Rädda klotet och mänskligheten! Naturvetenskapsprogrammets inriktning NANAS är en utbildning för dig som är intresserad av samspelet mellan människa, natur och samhälle. Vill du jobba med hållbar utveckling? Hos oss får du lära dig mer om framtidens stora utmaningar. Inriktningen ger dig en mycket bred allmänbildning och öppnar många olika vägar till högskolan.

Vad lär jag mig?

Utbildningens dubbla inriktning med både natur- och samhällsvetenskap ger dig det bästa av två världar. För att skapa ett hållbart samhälle krävs goda kunskaper inom båda områdena, men också kreativitet, fantasi och samarbetsförmåga. Därför jobbar vi ofta i projektform där du löser problem och fördjupar dig i ämnen som till exempel demokratiska metoder tillsammans med dina klasskamrater.

Hur lär jag mig?

Laborera, observera och tolka. Under utbildningen får du träna dig i att planera och genomföra experiment och fältstudier, att göra iakttagelser på ett vetenskapligt sätt samt tolka och redovisa dina resultat. Naturvetenskapen tar du främst till dig genom laborationer och demonstrationer. Samhällsproblematiken tittar vi ofta närmare på genom att ta upp dagsaktuella frågor.

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet och Vilhelm Mobergsgymnasiet.

  Andra inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet:

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap, spetsutbidningen i matematik (Leonardo) 
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Du blir väl förberedd för fortsatta studier inom natur- och samhällsvetenskap. Det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

 • Exempel på yrken

  Miljö- och hälsoskyddsarbete, landskapsarkitekt, meterolog, samhällsvetare, civilingenjör, optiker, biolog, fysiker, ekolog, forskare, agronom, kulturarbetare, jurist, lärare, lantmätare, miljöyrken, arkitekt, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, socionom.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ann Gullin