Språkutveckling 

Språket är vårt främsta redskap för lärande. Det är genom språket vi kommunicerar, tar till oss ny kunskap och visar att vi förstått och vad vi har lärt oss. Det är genom språket vi kan kommunicera vad vi behöver för att komma vidare i vår utveckling och genom språket reflekterar vi över vårt eget lärande. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk, framförallt genom lek och samtal men även genom sång, rim, ramsor och sagor. Kommande läsår kommer vi arbeta med Skolverkets satsning Läslyftet, kollegialt lärande för att utveckla språkutvecklingen i verksamheten.  

Matematik 

Vi hjälper till att göra matematiken synlig för barnen genom att bland annat få in begrepp, sortering, problemlösning, färg, storlek och antal då vi leker, i rutinsituationer, skapande aktiviteter och i barnens dokumentationer.  

Digitala verktyg 

På Ramdala förskola tycker vi att det är viktigt att barnen får utveckla sin digitala kompetens. Vi har lärplattor, funtable och Smartboards där barnen kan träna bland annat språk och matematik. Vi har börjat programmera med barnen, de små programmerar analogt medan de större barnen har tillgång till Beeboot som de tränar programmering på. För att skapa olika miljöer eller för att titta på film så använder vi oss av projektorer eller smartboards, med de verktygen kan vi även visa bilder och prata om vad vi gjort tillsammans. I sångsamlingen använder vi oss av QR-koder så barnen får scanna olika sånger som vi sjunger. Vi tränar även barnen i källkritik.