Kommunfullmäktiges mandatfördelning

Kommunfullmäktige utser en styrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen. Dessutom utser kommunfullmäktige nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunfullmäktige

Karlskrona kommun styrs under mandatperioden 2019-2022 av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. De har tillsammans 35 av kommunfullmäktiges 75 platser.

Socialdemokraterna (S): 25 mandat
Centerpartiet (C): 6 mandat
Liberalerna (L): 4 mandat
Moderaterna (M): 16 mandat
Sverigedemokraterna (SD): 14 mandat
Miljöpartiet (MP): 2 mandat
Vänsterpartiet (V): 4 mandat
Kristdemokraterna (KD): 4 mandat 

Totalt: 75 mandat

Kommunalråd

Karlskrona kommun har tre kommunalråd och ett oppositionsråd.

Sandra Bizzozero (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Ansvarig för ekonomi och finansfrågor, näringslivsutveckling, infrastruktur, internationella kontakter och integration. Följer även arbetsmarknadsnämnden samt drift- och servicenämnden.

E-post: sandra.bizzozero@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 09

Pressbild, Sandra Bizzozero, jpg 1,6 MB

Magnus Larsson (C)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Ansvarig för landsbygdsfrågor, skärgårdsfrågor, miljö och biosfär-områden. Följer även socialnämnden, funktionsstödsnämnden.

E-post: magnus.larsson@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 02, 0733 -61 33 26

Pressbild Magnus Larsson, jpg 2 MB

Börje Dovstad (L)

Ansvarig för personalpolitiken och ordförande i personaldelegationen. Ansvarar för folkhälsofrågor, mångfaldsfrågor samt lokala BRÅ. Särskilt ansvar för rehab och företagshälsan och för kollektivtrafiken. Följer även kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden.

E-post: borje.dovstad@karlskronahem.se
Telefon: 0455-30 30 03, 0733-61 80 60

Pressbild Börje Dovstad, jpg 2 MB

Oppositionsråd

Camilla Brunsberg (M)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen
E-post: camilla.brunsberg@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 01, 0709-31 30 01

Pressbild Camilla Brunsberg, jpg 3 MB