Labolina ansvarar för våra yngsta barn, Laban för mellan barnen och Prins Bus för våra äldsta.

Vi har en specialpedagog som är kopplad till förskolan för att pedagogerna ska ha möjligheter att möta alla barn på bästa sätt. Vi har även tillgång till andra kompetenser i det Östra skolområdet såsom förste förskollärare som stöttar i uppbyggnaden av våra lärmiljöer, samt IKT pedagog som utbildar pedagogerna för att vi ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Kontakt

Rektor Spandelstorps gårds förskola

Eva Axelsson

Spandelstorpsvägen 2

371 53 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Labolina 0455-30 38 36
Laban 0455-30 38 35
Prins Bus 0455-30 38 73