Vår förskola

Vår förskola ligger på en fantastisk plats med en stor härlig trädgård och en natur runt omkring som utmanar barnen i sitt lärande. 

Spandelstorps gårds förskola består av tre avdelningar och vi har en stor gård med inspirerade lekmiljöer med skogen intill. Vi har också ett eget kök med hemlagad god mat.

Vårt arbetssätt 

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

 

Kontakt

Rektor Spandelstorps gårds förskola

Eva Axelsson

Spandelstorpsvägen 2

371 53 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Labolina 0455-30 38 36
Laban 0455-30 38 35
Prins Bus 0455-30 38 73