I den totala skattesatsen läggs kommunalskatt och landstingsskatt ihop. 2020 uppgår kommunalskatten till 21,65 procent och landstingsskatten till 12,04 procent.

Utöver kommunalskatt och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift. Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift.

2018 hade Karlskrona kommun intäkter på 4 920 miljoner kronor. Av dessa uppgick skatteintäkterna till 3 074 miljoner.

Av 100 kronor som betalades i skatt till Karlskrona kommun 2018 gick så här mycket till de olika verksamheterna:

Grundskola och förskola: 32,60 kronor.
Äldreomsorg: 21,10 kronor.
Funktionsstöd: 12,60 kronor.
Gymnasieskola och vuxenutbildning: 10,10 kronor.
Individ- och familjeomsorg: 7,30 kronor.
Stöd till kollektivtrafik: 2,60 kronor.
Gator, grönytor, lekplatser och badplatser: 2,10 kronor.
Idrott och fritid: 1,80 kronor.
Kultur, bibliotek och kulturskola: 1,60 kronor.
Räddningstjänst: 1,30 kronor.
Miljövård och stadsbyggnad: 0,60 kronor.
Övriga verksamheter: 6,40 kronor.