Förskolan arbetar med ett gemensamt tema i hela huset, det här möjliggör att temat kan genomlevas över avdelningsgränserna för både barn och personal. Ett gemensamt tema är en faktor som kan påverka den jämlika utbildningen som erbjuds på respektive avdelning, där den gemensamma utgångspunkten kan ligga till grund för ett ökat kollegialt samarbete och lärande.  

Genom att direkt ta tillvara barnens vetgirighet, använder oss av ett medforskande arbetssätt där barn och pedagoger tillsammans erhåller ny kunskap i de olika ämnena.  

Vi delar upp barnen i mindre grupper så mycket som möjligt, då får barnens språk, inflytande och samspel mellan varandra en större plats, då vi pedagoger hinner reflektera och ge feedback på ett mer utmanande sätt.  

Vår planering, uppföljning och utvärdering genomsyras av ”Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Barnens intresse för naturen gör att vi besöker skogen varje vecka, där vi följer årstidernas olika skiftningar. Under våra skogspromenader utforskar vi om olika djur och växter. Ute på plats i naturen, tar vi vara på barnens intresse för att sedan utmana dem vidare i deras frågeställningar.  

Genom filmer, internet, böcker, skapande och dokumentationer av olika slag, utvecklar vi vårt tema tillsammans. Våra temaarbete genomförs i mindre grupper och är levande i hela verksamheten. Vårt arbetssätt kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande, där vi i mindre grupper lär oss i sociala sammanhang tillsammans någon mer erfaren person som förebild.