16950120-group-of-high-school-students-and-teacher.jpg

Sunnadalskolans elever och lärare använder Chromebooks och iPads och g-suites Classroom som lärplattform.