Sunnadalskolans elever och lärare använder Chromebooks och iPads och g-suites Classroom som lärplattform.