Försäkringar

Karlskrona kommuns olycksfallsförsäkring gäller bland annat alla barn och elever i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg, elever i gymnasieskolan samt övriga personer i verksamhet som anordnas av kommunen.

Om försäkringen

Olycksfallsförsäkringen omfattar "plötsliga, oförutsedda kroppsskador som beror på yttre händelse", vilket betyder att den inte täcker sjukdomsrelaterade skador. Försäkringen är tecknad hos Protector Försäkring.

Hämta ner blankett för skadeanmälan, pdf (431 KB)

När gäller försäkringen?

För till exempel barn i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg gäller försäkringen dygnet runt. För till exempel gymnasieelever gäller försäkringen endast under skoltid. 

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt gäller för:

 • Barn 0-5 år.
 • Elever i alla former av grundskola (även friskola) inklusive elever folkbokförda i kommunen men som går i skola i annan kommun.
 • Barn i alla former av barnomsorg (även friskola) inklusive barn folkbokförda i kommunen men som får barnomsorg i annan kommun.
 • Barn i kontaktfamiljer.
 • Personer i familjehem m.m.
 • Personer i HVB-hem.
 • Trappvärdar utsedda av AB Karlskronahem. 

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid, verksamhetstid och vid resor till och från skolan gäller för:

 • Elever i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik m.m.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik m.m.
 • Personer i räddningsvärn.
 • Personer i av Förbundet anordnad utbildning.
 • Guider.
 • Personer i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Nattvandrare i Karlskronahems regi.
 • Elever i gymnasieskola (även friskola).
 • Seniorer inom grundskolan/gymnasieskolan.
 • Elever och seniorer i vuxenutbildning.

Kontakt

Protector Försäkring

Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm