Om försäkringen

Olycksfallsförsäkringen omfattar "plötsliga, oförutsedda kroppsskador som beror på yttre händelse", vilket betyder att den inte täcker sjukdomsrelaterade skador. Försäkringen är tecknad hos Protector Försäkring.

Anmälan om skada

I första hand gör du din skadeanmälan digitialt hos Protector Försäkring.

Till skadeanmälan på Protector Försäkrings hemsida

Du kan även ladda ner en blankett, fylla i dina uppgifter och posta den till Protector Försäkring.

Blankett för skadeanmälan, pdf (431 KB)

När gäller försäkringen?

För till exempel barn i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg gäller försäkringen dygnet runt. För till exempel gymnasieelever gäller försäkringen endast under skoltid. 

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt gäller för:

 • Barn 0-5 år.
 • Elever i alla former av grundskola (även friskola) inklusive elever folkbokförda i kommunen men som går i skola i annan kommun.
 • Barn i alla former av barnomsorg (även friskola) inklusive barn folkbokförda i kommunen men som får barnomsorg i annan kommun.
 • Barn i kontaktfamiljer.
 • Personer i familjehem med mera. 
 • Personer i HVB-hem.
 • Trappvärdar utsedda av AB Karlskronahem. 

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid, verksamhetstid och vid resor till och från skolan gäller för:

 • Elever i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik med mera.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik med mera.
 • Personer i räddningsvärn.
 • Personer i av Förbundet anordnad utbildning.
 • Guider.
 • Personer i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Nattvandrare i Karlskronahems regi.
 • Elever i gymnasieskola (även friskola).
 • Seniorer inom grundskolan/gymnasieskolan.
 • Elever och seniorer i vuxenutbildning.