19881305-barn-anvander-datorer-i-sin-undervisning.jpg

Genom att ha gemensam lektionsstruktur, mål samt syften med undervisningen skapar det en tydlighet för eleven. Åk 4-9 arbetar med ”Classroom” där uppgifter och ämnesmål läggs ut. Här redovisar eleven mycket av sina skrivuppgifter och grupparbeten