Moderna lokaler och skolgård för alla

Lyckeby Kunskapscentrum är en modern och välutrustad skola med lokaler anpassade för verksamheten. Här finns en av kommunens största idrottshallar, fin matsal, aula för storsamling, datorsal, bibliotek, välutrustad musiksal, elevcaféteria, kemi- och fysiksalar, hemkunskapssalar och två välutrustade slöjdsalar. Skolgården inbjuder till lek och umgänge för alla åldrar med lekplats, skogsområde, pingisbord, basket- fotboll- och innebandyplaner samt stora ytor för att umgås.

Verköskolan tillhör LKC

Skolan hänger organisatoriskt ihop med Verköskolan (år F-2). När det är dags för år 3 kommer Verköeleverna till LKC.

Fritidshem

Lyckeby fritidshem består av två fritidshemsavdelningar. På LKC fritidshem F-2 går barn i förskoleklass till årskurs  2 och på Klubben går elever från årskurs 3-6. 

Läs mer om fritidshemmet på LKC

Kontakt

Lyckeby kunskapscentrum

Videvägen 10

371 63 Lyckeby

Kontakt

Rektor Lyckeby kunskapscentrum

Charlott Swärdh