Ansökan ser olika ut beroende på vilken typ av förening det gäller.

Föreningar inom idrott och fritid

Gäller idrottsföreningar, samhällsföreningar, bygdeföreningar, religiösa föreningar, nykterhetsföreningar, funktionsstödsföreningar, hobbyföreningar, intresseföreningar, friluftsföreningar, politiska ungdomsföreningar, etniska föreningar och scoutföreningar i Karlskrona kommun.

För att kunna få bidrag måste föreningen först ha ansökt och blivit godkänd som bidragberättigad förening. 

Ansökan om att bli bidragberättigad förening

Ansökan om bidrag för fritidsverksamhet

Föreningar inom kultur

Gäller föreningar med kulturverksamhet.

För att kunna få bidrag måste föreningen först ha ansökt och blivit godkänd som bidragberättigad förening. 

Ansökan om att bli bidragberättigad förening

Ansökan om bidrag för kulturverksamhet

Föreningar för äldre och seniorer

Gäller pensionärsföreningarna och andra föreningar som har verksamhet som är särskilt riktad mot äldre.

Läs om bidrag till äldreföreningar

Föreningar inom social verksamhet

Gäller föreningar med social verksamhet inom Karlskrona kommun.

Läs om bidrag till föreningar inom social verksamhet

Lovbidrag

Under 2019 kan bidragsberättigade föreningar inom kultur, idrott och fritid i Karlskrona kommun söka sommarlovsbidrag. 

Läs mer och ansök om lovbidrag