Ansökan ser olika ut beroende på vilken typ av förening det gäller.

Föreningar inom idrott och fritid

Gäller idrottsföreningar, samhällsföreningar, bygdeföreningar, religiösa föreningar, nykterhetsföreningar, funktionsstödsföreningar, hobbyföreningar, intresseföreningar, friluftsföreningar, politiska ungdomsföreningar, etniska föreningar och scoutföreningar i Karlskrona kommun.

För att kunna få bidrag måste föreningen först ha ansökt och blivit godkänd som bidragberättigad förening. 

Ansökan om att bli bidragberättigad förening

Ansökan om bidrag för fritidsverksamhet

Föreningar inom kultur

Gäller föreningar med kulturverksamhet.

För att kunna få bidrag måste föreningen först ha ansökt och blivit godkänd som bidragberättigad förening. 

Ansökan om att bli bidragberättigad förening

Ansökan om bidrag för kulturverksamhet

Föreningar för äldre och seniorer

Gäller pensionärsföreningarna och andra föreningar som har verksamhet som är särskilt riktad mot äldre.

Läs om bidrag till äldreföreningar

Föreningar inom social verksamhet

Gäller föreningar med social verksamhet inom Karlskrona kommun.

Läs om bidrag till föreningar inom social verksamhet

Lovbidrag

Under 2019 kunde bidragsberättigade föreningar i Karlskrona kommun söka sommarlovsbidrag till att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrar 6-15 år. Den möjligheten finns i dagsläget inte 2020.

Möjligheten för föreningslivet att söka sommarlovsbidrag grundar sig på statliga medel som de senaste åren fördelats ut till kommuner från Socialstyrelsen. 

Under våren 2020 har dessvärre ännu inget regeringsbeslut tagits om att det statliga stödet blir av och det kommer därför inte gå att söka sommarlovsbidrag.