Nära skog och hav

Närheten till skogen och havet blir ofta förekommande inslag i det pedagogiska arbetet i alla våra verksamheter.  

Förskolan består av en avdelning för barn 1-5 år. Vi arbetar temainriktat och de yngsta barnen kan vila utomhus varje dag året om.

I köket arbetar vår kock som lagar maten från grunden.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas en gång per termin för att underlätta samarbetet mellan skola och hem. Rådet består av representanter från de olika årskurserna, en pedagog och rektor.

Kontakt

Förskolechef Aspö förskola

Carina Borg

Rydvägen 22

370 22 Drottningskär