Här hittar du alla filmer på teckenspråk.

Om webbplatsen

 • Textversion

  Välkommen till Karlskrona kommuns webbplats karlskrona.se.

  På karlskrona.se är du och alla andra användare av webbplatsen i fokus. Målet är att ge er snabb och bra service via självservicetjänster, relevant information och möjligheter att tycka till. Den anpassade informationen, på exempelvis teckenspråk och lättläst, kommer att byggas ut efterhand.

  Menyn på karlskrona.se speglar hela kommunens verksamhet, allt från förskola och omsorg till samhällsplanering, kultur, näringsliv och politik. Kommunen arbetar aktivt för att karlskrona.se ska ha ett enkelt språk och att innehåll ska vara lätt att hitta och vara användbart för så många som möjligt. Längst ner på varje sida finns en länk till information om webbplatsen där du kan läsa om hur kommunen arbetar med tillgänglighet på karlskrona.se.

  Du är alltid välkommen att höra av dig om du behöver hjälp eller vill lämna synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du högst upp och längst ner på varje sida.

Vad är ett världsarv?

 • Textversion

  Ett världsarv är ett område, en miljö eller ett objekt som bedöms så värdefullt att det ska bevaras för all framtid.

  Tanken på att skydda natur- och kulturarv föddes i samband med andra världskriget när byggnader, platser och hela städer förstördes.

  Världsarvskonventionen skapades av FN-organet Unesco 1972. Med den föddes också världsarvslistan, som är en lista över natur- och kulturarv med en särskilt stor betydelse för att vi ska kunna förstå alla människors gemensamma historia.

  Fler än 180 länder har anslutit sig till konventionen, vilket innebär att de har tagit på sig ansvaret att respektera och vårda världsarven. Nya världsarv tillkommer varje år och i dag finns närmare 1 000 arv på världsarvslistan.

  Exempel på kulturarv är Frihetsgudinnan, Kinesiska muren och Örlogsstaden Karlskrona. Exempel på naturarv är Stora barriärrevet och Höga kusten.

  Det finns även världsarv som är både kultur- och naturarv, till exempel det svenska världsarvet Laponia.

  Världsarven tillhör dig, mig och alla andra människor på vår planet. Det är en stor och vacker tanke – tillsammans delar hela mänskligheten på världsarven, oavsett var de finns på jordklotet.

Visionen om idealstaden Karlskrona

 • Textversion

  Mot slutet av 1600-talet var Sverige en militär stormakt som även omfattande nuvarande Finland, Estland, delar av Lettland och områden i norra Tyskland. Östersjön blev förbindelselänken mellan rikets delar.

  Karl XI såg ett behov av en örlogsbas som låg närmare alla erövrade områden. Dessutom kunde det hända att flottan i Stockholm frös inne under hårda vintrar och risken för detta var mindre längre söderut i Östersjön.

  Den unge, enväldige kungen bestämde sig på 1670-talet för att anlägga svenska flottans nya bas på en karg och närmast obebodd plats i Blekinges skärgård. Landets främsta experter inom stadsplanering, befästningskonst och skeppsbyggeri knöts till projektet, vars mål var att skapa den perfekta örlogsstaden – en stad som innehöll allt flottan behövde för att fungera. Den nya staden fick dessutom bära kungens namn: Karls krona.

  Visionen om den ideala örlogsstaden var grandios, men den måste efterhand förändras på grund av bristande ekonomiska resurser. Trots sådana inskränkningar var Karlskrona ett storslaget projekt – och om uppbyggnaden av staden skulle ha skett idag skulle Europas, kanske världens mest framstående arkitekter ha anlitats för att skapa en helt ny stad. Ett ganska magnifikt projekt, eller hur?

Vad ingår i Örlogsstaden Karlskrona?

 • Textversion

  När man ska beskriva Örlogsstaden Karlskrona är det lätt att landa i att bara prata om byggnader. Nyckeln till att förstå utnämningen till världsarv är emellertid stadsplanen. Fortfarande idag är stadsplanen intakt, och kvartersindelningen från början av 1700-talet är densamma som idag. Karlskrona planerades så att den innehöll alla funktioner som kungen eftersökte hos den ideala örlogsstaden. I Karlskrona skulle flottans skepp byggas och underhållas. Här skulle flottan både kunna ligga i hamn och snabbt kunna ta sig ut på Östersjön. En civil stad som försörjde flottan skulle också byggas och de omkringliggande områdena skulle producera alla varor som flottan behövde.

  Örlogsstaden Karlskrona består av följande delar:

  • Stadsplanen och äldre bebyggelse på Trossö samt Björkholmen
  • Örlogsvarvet och örlogshamnen
  • Bebyggelse på ön Stumholmen (från början proviant- och förvaringsområde)
  • Skärva herrgård
  • Lyckeby kronokvarn med dammen och stenbron
  • Befästningarna Kungsholms fort, Drottningskärs kastell, Kurrholmen, Godnatt, Koholmen, Ljungskär och Mjölnareholmen

Att besöka Örlogsstaden Karlskrona

 • Textversion

  När du besöker Örlogsstaden Karlskrona vandrar du i helt unika miljöer och kan uppleva ett levande världsarv i full verksamhet. De flesta av miljöerna i världsarvet finns på ön Trossö, som än idag är indelad i en civil och en militär del.

  De civila delarna av Örlogsstaden Karlskrona kan du som turist uppleva på egen hand eller med guidning av något slag. De delar av världsarvet som ligger på militärt område kan du besöka i sällskap av en certifierad guide. Samtliga guidade turer bokas genom Turistbyrån.

  Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona finns i en av världsarvets vackraste byggnader, Trefaldighetskyrkan, på Stortorget på Trossö. På sommaren har Besökscentrum öppet varje dag och härifrån lotsas du enkelt vidare till världsarvets alla delar.

  Varmt välkommen!

  www.visitkarlskrona.se