På Sunnadals förskolor arbetar vi temainriktat med litteratur. Detta för att utmana barnen och ge dem förutsättningar att skapa nya kunskaper kring litteratur och språk. Varje avdelning skapar sitt eget projekt inom temat som utgår från barnens specifika intressen. Varierande metoder och verktyg används för att skapa ett mångsidigt och sammanhängande lärande.

Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, specialpedagog och modersmålslärare i området.