KLF_DSC_0086_2.jpg

Så här fungerar det

Föreningar eller organisationer som har idéer för att utveckla landsbygden och skärgården är välkomna att ansöka om projektmedel från Karlskrona kommun för förbättringsåtgärder. Stödet är inte öppet för företag.

Landsbygds- och skärgårdsmiljonen ska generera landsbygdsutveckling över hela kommunen. Bidrag beviljas därför i första hand till föreningar som inte tidigare fått stöd. Syftet är att med förhållandevis små finansiella insatser göra skillnad. Ofta är insatsen förenad med ideellt arbete av föreningens medlemmar. Insatser som genererar stor nytta för lokalsamhället prioriteras. 

Medel beviljas i första hand till investeringar. Stöd kan även beviljas för renovering av fastigheter och kan med fördel användas som medfinansiering till projektansökningar till exempelvis Boverket och Jordbruksverket.

Ansökan

Sista dag att ansöka för projekt inom landsbygds- och skärgårdsmiljonen för 2019 är den 31 oktober 2018.

Så här söker du

  • Det här behöver du

    Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto/postgirokonto. För ansökt belopp över 50 000 kronor ska minst en offert bifogas ansökan.

  • När får du svar?

    Beslut om Landsbygds- och skärgårdsmiljonen tas av Kommunstyrelsen under januari eller februari för det år ansökan gäller. När beslutet är fattat får föreningen besked via den e-post adress som angivits i ansökan. För de ansökningar som bifalls kommer en länk skickas som ska användas för ansökan om utbetalning.

Ansök till landsbygds- och skärgårdsmiljonen