Ansökningsperioden för 2021 års medel är mellan 31 augusti och 31 oktober 2020.  

Bidraget ska bidra till utveckling över hela kommunens landsbygd och skärgård. Detta görs genom att stödja föreningar som aktivt arbetar för att bidra till samhällsutveckling på landsbygden och i skärgården. Med landsbygd avses områden utanför stadsbygden och serviceorterna Jämjö, Rödeby och Nättraby.

 • Insatser som genererar stor nytta för lokalsamhället prioriteras
 • Åtgärden som genomförs måste vara tillgänglig för alla medborgare
 • Stöd beviljas med belopp mellan 10 000 – 200 000 kronor
 • Stöd kan beviljas till hela eller delar av den totala projektkostnaden

 

Så här söker du

 • Det här behöver du

  Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto/postgirokonto.

  Följande bilagor måste bifogas ansökan:

  • Verksamhetsberättelse
  • Årsmötesprotokoll
  • Ekonomisk rapport (balans och resultaträkning)
  • Styrelsebeslut på att projektansökan ska lämnas in
  • Förfrågningsunderlag ska skickas ut till minst två företag, när beloppet överstiger 50 000 kronor.
 • När får du svar?

  Beslut om Landsbygds- och skärgårdsmiljonen tas av Kommunstyrelsen under januari eller februari för det år ansökan gäller. När beslutet är fattat får föreningen besked via den e-post adress som angivits i ansökan. För de ansökningar som bifalls kommer en länk skickas som ska användas för ansökan om utbetalning.

Ansök till landsbygds- och skärgårdsmiljonen