Vårt arbetssätt

Vi har ett temainriktat arbetssätt där pedagogerna utifrån barnens intressen, observationer och dokumentationer formar temat.

Det är barnens tankar och frågeställningar som bestämmer vilken riktning temat skall ta. Barnen delas in i mindre grupper för att lättare synliggöra det enskilda barnet. 

Förskolans närhet till skogen gör att det faller sig naturligt att utnyttja denna omgivning. Vi har en egen skogsplats som vi vistas vid regelbundet. Detta gör att barnen känner sig lika hemma i skogen som på gården.

Vi skapar rum för relationer, lek och lärande och vi använder oss av vår utemiljö stora delar av dagen. Barnen på vår förskola ska våga uttrycka sina tankar men även kunna lyssna på sina kamrater.

Våra värdeord

Kvalitet

Vi skriver vecko- eller månadsbrev som går ut till föräldrar regelbundet för delaktighet i verksamheten. Alla avdelningarna har även varsin Facebookgrupp. På alla avdelningar arbetar vi med pedagogisk dokumentation för reflektion och utveckling.

Glädje

På vår förskola skrattar vi tillsammans. Det är viktigt att kunna glädjas och skapa trivsel för både pedagoger, barn och föräldrar. Vi har glimten i ögat och skapar bra relationer.

Engagemang

Vi är stolta över att få arbeta med barn! När man tycker om det man gör blir man engagerad. Genom att vara nyfikna tillsammans med barnen ger vi dem bra erfarenheter som de kan ha användning för resten av livet.

Kontakt

Rektor Skogsgläntan förskola

Maria Persson

Parkvägen 16

373 30 Nättaby

Kontakt förskolans avdelningar

Ekorren 0455-32 17 74 samt 0709-30 38 05
Fjärilen 0455-32 17 75 samt 0709-30 38 74
Igelkotten 0455-32 17 75 samt 0709-30 38 74