Berätta

Våga prata med någon och berätta hur du mår. Ibland kan det räcka att dela med sig av sina erfarenheter till en vän eller närstående för att få ett annat perspektiv på sin situation. Ibland behöver man söka professionell hjälp hos tillexempel sin vårdcentral eller på en Vuxenpsykiatrisk mottagning .

Vårdcentraler i Karlskrona

Det är viktigt att veta att det finns människor som kan stödja och hjälpa dig när livet känns svårt.

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Karlskrona