Vår verksamhet

Kärnan i vår verksamhet är trygghet, lyhördhet och spontanitet.

Vi har ett gemensamt tema på förskolan som är naturens material och liv. Här utmanar vi barnen inom olika områden, bland annat:

 • Språk
 • Djur och natur
 • Matematik
 • Musik
 • Rörelser
 • Lek
 • Bild och form
 • Traditioner
 • Drama

Jämställdhetsarbete

Vi vill ge barnen nya möjligheter och förutsättningar att få utvecklas till hela människor oavsett kön. Därför har vi skapat en utemiljö som vi vill ska vara lockande och gynna barnens chanser till att överskrida de traditionella könsrollslekarna.

I perioder låter vi flickorna och pojkarna turas om att gå ut på gården först varannan vecka. Detta för att alla barn ska ha rätt att först få komma ut och välja aktivitet.

Vi pedagoger tänker på hur vårt sätt att prata med barnen spelar stor roll för deras självkänsla:

 • Vi jobbar för att både flickor och pojkar ska använda ett rikt och nyanserat spåk.
 • Vi är noga med att både flickor och pojkar får lika stort talutrymme.
 • Vi vill inte att flickor och pojkar ska vara lika, men ha lika värde, samma möjligheter och rättigheter.

Matematik i vardagen

På förskolan Tvingeling tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära sig matematik. Våra pedagoger uppmuntrar barnen med att synliggöra vardagsmatematiken som finns runt omkring dem. 

Vi vet att barnen lär sig genom lek och genom att få använda alla sina sinnen. På förskolan har vi mycket olika material som vi sjunger och leker med för att stimulera barnens intresse för matematiken både inomhus och utomhus. 

Minst en gång i veckan så går vi utanför förskolegården till vår underbara skog som finns runt oss, där kan vi ge barnen nya upplevelser. 

Utan språket blir det svårt att tillgodogöra sig mattekunskaper och alla nya ord, som är förknippade med matematik. På våra lärplattor finns pedagogiska appar där både matematik och språket stimuleras på ett lustfyllt sätt.

 

Kontakt

Rektor Tvings förskola

Elisabeth Nilsson

Bokhultet

370 33 Tving

Kontakt till förskolans avdelningar

Lingonet och Blåbäret: 0455-30 37 37
Hallonet: 0455-30 38 18
Björnbäret (måndag-torsdag mellan, klockan 09.00-15.00): 0455-30 35 91