För att få använda till exempel skolor eller idrottshallar för tillfällig övernattning eller andra arrangemang krävs att lokalerna är säkra ur brand- och utrymningssynpunkt. Räddningstjänsten måste också enkelt kunna komma fram till lokalen.

Du som fyller i ansökan måste vara samma person som är säkerhetsansvarig på plats under arrangemanget. 

Du måste även ha läst Räddningstjänsten Östra Blekinges säkerhetsföreskrifter samt fyllt i och lämnat in en blankett.

Till Räddningstjänstens sida om tillfällig övernattning i lokal

 • Så fungerar det

  Du anger i formuläret verksamhetsansvarig för lokalen och datum för övernattningen eller arrangemanget. Därefter skriver du in dina egna person- och kontaktuppgifter.

  Ansvar 

  Som ansvarig är du skyldig att återställa eller ersätta skador som uppkommit i lokalen under tiden som du hyrt. Du ansvarar även för städning av lokalen.

  Tillgång till lokalen

  I samband med att du kontaktar fastighetsägaren eller en representant från lokalens verksamhet får du också besked om hur och när du får tillgång till lokalen.

  Lämpliga lokaler

  Lokaler i markplan är att föredra vid tillfällig övernattning. Helst där det dessutom finns minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Endast byggnader med automatiskt brand- och utrymningslarm får användas.

 • Det här behöver du

  Du som fyller i ansökan måste vara samma person som är säkerhetsansvarig på plats under övernattningen eller arrangemanget. Dina person- och kontaktuppgifter ska finnas med i ansökan.

  Innan du ansöker måste verksamhetsansvarig för lokalen kontaktas för att godkänna arrangemanget. Detta kan vara en rektor eller annan ansvarig för lokalens verksamhet. Vid denna kontakt meddelas även när och på vilket sätt ni får tillgång till lokalen. Du behöver också veta hur du får tillträde till lokalen (med nyckel eller passerkort).

  Du måste också bekräfta att du tagit del av och följt Räddningstjänsten Östra Blekinges säkerhetsföreskrifter.

  Läs mer på räddningstjänstens hemsida

 • Hur lång tid tar det?

  Efter att du skickat in ansökan får du först en bekräftelse via e-post på att ansökan har tagits emot.

  Inom fem arbetsdagar efter ansökan får du besked (oftast svar via e-post från fastighetsägaren) om ansökan har blivit beviljad eller inte.

  Ingen övernattning kan ses som beviljad förrän du fått ett svar.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

 • Om du vill avboka lokalen

  Om du vill avboka lokalen gör du en ny anmälan där du anger samma information som när du gjorde din första anmälan. I fältet ”Aktivitet” skriver du ”Ta bort bokning”.

Till ansökan